افتخارات و جوایز:
۱- جایزه محیط زیستی دکتر رادمنش:
این جایزه در سال ۱۳۹۶ به عنوان ساز و کاری برای تقدیر از خدمات ارزنده انجمنها و افراد در حفاظت از محیط زیست آغاز به
کار کرد. دکتر رادمنش یک نویسنده، فعال و دوستدار محیط زیست است که سالانه مبلغ قابل توجهی برای فرهنگسازی و پیشبرد
اهداف محیط زیستی صرف میکند. کتابهای «جنایت علیه محیطزیست»، «الفبای آدم بودن»، «فرودهای فرهنگی ایرانیان» و
«آنهاکراسی یا دموکراسی» از آثار او در این حوزه است.
انجمن این جایزه را در پاییز ۱۳۹۸ از بنیاد محیط زیستی رادمنش دریافت کرد. هیئت داوران اعطای این جایزه را به دلیل
عملکرد چشمگیر انجمن نوپای میراث پریشان کازرون در حوزه تربیت نیرو با تاکید بر دو ایده کارگروه جوانه ها و یاوران پریشان
و نیز ساختار سازمانی توسعه یافته و خلاقانه آن عنوان کرد.

 

۲- جایزه قهرمانی تالابهای ایران:
این جایزه توسط دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست تأسیس شد و مدیریت آن اکنون با معاونت محیط
دریایی و تالاب هاست. دبیرخانه آن هر ساله برای گردآوری و طبقه بندی تجربه های موفق مرتبط با حفاظت پهنه اکوسیستم های
تالابی و نیز تشویق و گسترش فرهنگ تالابی در کشور در روز جهانی تالاب ها فراخوان خود را منتشر میکند.
انجمن میراث پریشان این جایزه را در سال ۱۴۰۰ و برای راهاندازی پایگاه پژوهش و اطلاع رسانی تالاب بین المللی پریشان
دریافت کرد. این مرکز یکی از فعالترین سیپاسنتر های ایران است و در مدیریت آن از ساختار فرابخشی و مشارکتی استفاده شده
است. هیئت داوران علاوه بر این موارد، عملکرد مثبت و دستاوردهای انجمن را تنها در طول یک سال و نیم از آغاز فعالیتش در
حوضه تالاب های پریشان، ارژن و هفت برم، شایسته دریافت این جایزه تشخیص داد.

 

۳- جایزه بنیاد جهانی انرژی(Energy Glibe):
مبتکر این جایزه «ولفانگ نیومن» مهندس اتریشی و طرفدار محیط زیست است که زندگیاش مشهور به زندگی برای انرژی است.
هدف از این جایزه ایجاد آگاهی لازم در خصوص ارائه راه حل هایی برای رفع مشکلات زیست محیطی با رویکرد حفظ انرژی و توسعه
پایدار است با این شعار که هر یک از انسانها میتوانند نقش مثبت کوچکی ایفا کنند. برندگان این جایزه پس از انتخاب در سطح
ملی وارد رقابت در عرصه جهانی شده و جوایز خود را در یکی از پایتخت های اروپایی دریافت میکنند. بنیاد جهانی انرژی این
جایزه را در هفت حوزه «زمین»، «هوا»، «آب»، «انرژی»، «جوانان»، «استارتآپ های پایدار» و «ساختمان های پایدار»
دسته بندی و اجرا میکند.
انجمن میراث پریشان کازرون در سال ۱۴۰۱(انرژی گلوب ۲۰۲۲) بخاطر گستردگی و عمق فعالیت ها در راه اندازی پایگاه پژوهش
و اطلاع رسانی تالاب بینالمللی پریشان و در گروه آب از طرف هیئت داوران شایسته تقدیر شناخته شد.

 

۴- جایزه دکتر تقی ابتکار:
مرکز غیر دولتی صلح و محیط زیست هر ساله از بین تلاشگران عرصه محیط زیست در زمینههای علمی، تحقیقاتی، فرهنگی و
فناوری برندگان خود را انتخاب میکند. این مرکز توسط خانواده زنده یاد تقی ابتکار به یاد این سیاستمدار و مدرس دانشگاه بنا شده
که اولین رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران پس از انقلاب نیز بود.
انجمن بخاطر ابتکارات ارزنده و نتایج عملی در کارگروه جوانهها و نیز پایش مستمر حوضه آبریز حلّه مقام برگزیده این جایزه را
در سال ۱۴۰۱ دریافت کرد.

 

۵- جایزه چهره ملی آب:
این جایزه از ابتکارات مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی در مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است
و مخاطبانی متنوع از سیاستگذاران، نیکوکاران، پژوهشگران و سمن های مردمی را در بر میگیرد.
انجمن میراث پریشان این جایزه را در سال ۱۴۰۱ بخاطر تمرکز بر فعالیت های تخصصی در حوضه تالابهای استان فارس به ویژه
دو تالاب ذخیرهگاه زیستکره ارژنپریشان، هفتبرم و طشک و بختگان و نیز اقدامات گسترده در ایجاد و ترویج فرهنگ گفتگوی
میان تالابی به خود اختصاص داد.

 

۶- جایزه ملی محیط زیست دانشجویی:
این جایزه که در سال ۱۴۰۱ به میزبانی دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد رویدادی ملی است که
راهی برای فعالیت اختصاصی دانشجویان در رفع چالشهای محیط زیستی باز میکند بی آنکه به رشتههای محیط زیست محدود شود.
انجمن میراث پریشان این بار بخاطر فعالیت های چشمگیر و انفرادی مسئول کارگروه روابط عمومی خود، رضا دادوند درخشید.
رضا دادوند دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشگاه دامغان است و با عملکرد ارزش آفرین خود در حوزه فعالیت های
فرهنگی و پوشش دایمی اخبار و گزارشهای مرتبط با آن و نیز دانش افزایی اعضای کارگروه روابط عمومی انجمن در حوزه رسانه
توانست نظر هیئت داوران را در ششمین دوره این جایزه به خود جلب کند.

 

جشنواره ایدهها و معیشتهای نوآورانه تالابی:
جشنواره ایدهها و معیشتهای نوآورانه یکی از ابتکارات طرح حفاظت از تالابهای ایران بود که در راستای معرفی و
ترویج معیشت های مکمل و سازگار با محیط زیست در حاشیه تالاب ها آغاز شد. طرح حفاظت از تالابهای ایران نیز خود یک پروژه
بینالمللی است که با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران (UNDP) و با حمایت
تأمین کننده های بین المللی از سال ۱۳۸۴ در حوزه حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تالابهای ایران فعالیت میکند.
انجمن میراث پریشان در دومین دوره این جشنواره مقام ششم و در دو سال پیاپی نیز مقام نخست این جشنواره را از آن
خود کرد. داوران سومین جشنواره در تابستان ۱۴۰۰ بخاطر ایده ترویج پرورش اسب و برندسازی از آن به عنوان معیشت مکمل
در حاشیه تالاب پریشان و در چهارمین دوره در پاییز ۱۴۰۱ بخاطر دو ایده کاشت بابونه و توسعه گردشگری اسب محور درحاشیه تالاب های پریشان و ارژن، انجمن میراث پریشان کازرون را در صدر نشاندند.